Menu

Aukra kyrkjelyd

Innspel til Soknerådet

MØTER I AUKRA SOKNE- OG FELLESRÅD

 

Møtedatoar og link til møteprotokollar.

20212020
Møte 28. januarMøte 30. januar
Møte 11. februarMøte 27. februar
Møte 25. marsMøte 26. mars - avlyst
Møte 29. aprMøte 23. april
Møte 20. maiMøte 28. mai
Møte 3. juni

Møte 18. juni

Innkalling til Møte 2. september og referat 3. september
Møte 30. september AVLYST22. oktober
Referat Møte 28. oktober 9. november
Møte 25. november AVLYSTListe over saker 2020
Møte 9. desember FLYTTA TIL 16. DES!! 
Eldre arkiv finn du her

Aukra Sokneråd    2019 - 2023

Leiar:                                                 Eva-Beate Opskar Nybø                   Telefon 997 46 706

 

Nestleiar:                                       Sissel Kvist

alt

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år. 

Medlemmar

 

Sissel Kvist    

Arne Hjelmås                                     

Anne Beate Storbakk Skeide

Hanne Katrine Småge

Anne Berit Oterhals Skrede

Odd Arve Orten

Kommunen sin representant: Berit Marie Sporsheim    

 Vara: Enid Melseter

 

Sokneprest

Kristian Finn Risung                          Telefon 970 07 990

Vara
Rune Vågøy

Elin Dale

Peder Nedrelid