Aukra sokn

header photo

Alle born som har foreldre som er medlemmar i Den Norske Kyrkja blir rekna som tilhøyrige til kyrkja. Om de ønskjer dåp for bornet, kontakt kyrkjekontoret via tlf. 71171540, eller send inn skjemaet om påmelding til dåp til høgre. Bornet blir rekna som eige medlem av kyrkja etter dåpen. Velkomne!

Påmelding til dåp