Menu

Aukra kyrkjelyd

Konfirmasjon i Aukra kyrkjelyd

BLI KONFIRMANT I AUKRA KYRKJE 2021/2022

2020 og 2021 har bydd på ein del utfordringar men vi planlegg konfirmasjonstida utifrå at ting går tilbake til ein slags normal kvardag. Vi legg opp til konfirmanttur til Bjørnsund, mykje samhald og alt som høyrer konfirmanttida til. Konfirmantundervisninga vil som vanleg vere på torsdagar frå 18.15-20.15 når vi er på Gossen, og på Julsundet skule frå 18.00-20.00

DATO KONFIRMASJONAR

2022: Laurdagane 30. april og 7. mai

2023: Laurdagane 29. april og 6. mai

2024: Laurdagane 27. april og 4. mai

2025: Laurdagane  3. mai og 10. mai

Konfirmantplan hausten/våren 2021/2022

Veke

Dato

Innhald                       

3426/8Samling 1

35

3-5/9

 Konfirmantweekend på Bjørnsund

355/9Presentasjonsgudsteneste

36

9/9Samling 2

38

23/9

Samling 3

405/10Bibelsmugling

40

7/10

Samling 4

4221/10Samling 5
4511/11Samling 6
4725/11Samling 7 (øving til lysmesse)
4728/11Lysmesse
5016/12Samling 8
427/1Samling 9
610/2Samling 10
93/3Samling 11
1124/3Samling 12
1331/3Samling 13
133/4Fasteaksjonen NB: Søndag
1728/4Samling 15
1730/4Konfirmasjon
187/5Konfirmasjon
   


Konfirmantsamlingane er obligatoriske og er ikkje mogleg å flytte på. Så sei frå til trenarar/leiarar så tidleg som råd.* 

*Korona kan sjølvsagt lage hindringar.