Aukra sokn

header photo

Konfirmasjon i Aukra

Ønskjer du å konfirmere deg i Aukra våren 2018?

Konfirmasjonsundervisninga i Aukra byrjar hausten 2017, og du kan velje om du ønskjer å følgje konfirmasjonsundervisninga i Aukra eller Fræna, og om du ønskjer å konfirmere deg i Aukra kyrkje eller Vågøy kyrkje.

Det blir sendt ut meir informasjon om konfirmasjon i Aukra i månadsskiftet mai/juni, og du kan allereie no melde deg på i skjemaet til høgre.

Vi ønskjer velkomne til eit fint år med undervisning, konfirmantleir, konfirmantcup, deltaking i fasteaksjonen, deltaking i gudstenester og heimebesøk hos familiar i kyrkjelyden.

Undervisningsplan

18.mars kl. 13.00           Konfirmantcup i Aukrahallen

30. mars kl. 18.15                  Kyrkjelydshuset. Samling 15 - førebuing til fasteaksjonen.

4. april kl. 17.00        Fasteaksjonen. Oppmøte Kyrkjelydshuset.

23. april kl. 19:00.                  Aukra kyrkje.           Samtalegudsteneste,           oppmøte kl. 10.00.

27. april kl. 18.15                  Aukra kyrkje.                      Samling 16 - førebuing til samtalegudsteneste.

4. mai kl. 18.15                      Aukra kyrkje.                  Fotografering og førebuing til konfirmasjon.

6. mai kl. 11.00          Konfirmasjon

13. mai kl. 14.00          Konfirmasjon

25. mai kl. 18.15 samling 18 -Konfirmasjonsavslutning med pizza i Kyrkjelydshuset