Menu

Aukra kyrkjelyd

Konfirmasjon i Aukra kyrkjelyd

Konfirmant 2023-2024

Vi legg opp til konfirmanttur til Bjørnsund 15.-17. september, mykje samhald og alt som høyrer konfirmanttida til.

Nytt av i år er at vi dreg på Impuls i Molde (muligens i mars)


Konfirmantundervisninga vil som vanleg vere på torsdagar

frå 18.15-20.15 når vi er på Gossen,

og på Julsundet skule frå 18.00-20.00

DATO KONFIRMASJONAR

2024: Laurdagane 27. april og 4. mai

2025: Laurdagane  3. mai og 10. mai

Konfirmantplan hausten/våren 2022/2023

Veke

Dato

Innhald                       

3425/8Samling 1

35

2-4/9

 Konfirmantweekend på Bjørnsund

354/9Presentasjonsgudsteneste

36

8/9Samling 2

38

22/9

Samling 3

406/10Samling 4 Bibelsmugling
4220/10Samling 5
443/11Samling 6
4724/11Øving til lysmesse
4727/11Lysmesse
498/12Juleavslutning
319/1Samling 7
52/2Samling 8
716/2Samling 9
93-5/3Impuls Molde
1223/3Samling 10
1225/3Konfirmantcup
1226/3Fasteaksjonen NB: Søndag
1513/4Samling 11
1727/4Førebuing til konfirmasjonsdag
1729/4Konfirmasjonsdag
186/5
Konfirmasjonsdag


Konfirmantsamlingane er obligatoriske og er ikkje mogleg å flytte på. Så sei frå til trenarar/leiarar så tidleg som råd.* 

*Korona kan sjølvsagt lage hindringar.