Aukra sokn

header photo

Konfirmasjon i Aukra

Ønskjer du å konfirmere deg i Aukra våren 2018?

Konfirmasjonsundervisninga i Aukra byrjar 24. august, og du kan melde deg på konfirmasjonsundervisninga allereie no!

Kyrkjelyden i Aukra ønskjer velkomne til eit fint år med samlingar, konfirmantleir på Bjørnsund, konfirmantcup saman med konfirmantane i Midsund og Sandøy, deltaking i Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, deltaking i gudstenester og heimebesøk hos familiar i kyrkjelyden!

Det blir foreldremøte for konfirmantane i Kyrkjelydshuset 21. juni kl. 18.15.

Om du har spørsmål til konfirmasjonsundervisninga, kontakt Kristian Finn Risung, Sokneprest i Aukra. på tlf 71171545 eller kristian.finn.risung@aukra.kommune.no.

Påmelding til konfirmasjon

Foreldre / Føresette