Aukra sokn

header photo

Konfirmasjon i Aukra

Ønskjer du å konfirmere deg i Aukra våren 2018?

Konfirmasjonsundervisninga i Aukra byrjar hausten 2017, og du kan velje om du ønskjer å følgje konfirmasjonsundervisninga i Aukra eller Fræna, og om du ønskjer å konfirmere deg i Aukra kyrkje eller Vågøy kyrkje.

Det blir sendt ut meir informasjon om konfirmasjon i Aukra i månadsskiftet mai/juni, og du kan allereie no melde deg på i skjemaet til høgre.

Vi ønskjer velkomne til eit fint år med undervisning, konfirmantleir, konfirmantcup, deltaking i fasteaksjonen, deltaking i gudstenester og heimebesøk hos familiar i kyrkjelyden.

Undervisningsplan

27. april kl. 18.15                  Aukra kyrkje.                      Samling 16 - førebuing til samtalegudsteneste.

27. april kl. 19:00.                  Aukra kyrkje.           Samtalegudsteneste,          

4. mai kl. 18.15                      Aukra kyrkje.                  Fotografering og førebuing til konfirmasjon.

6. mai kl. 11.00          Konfirmasjon

13. mai kl. 13.00          Konfirmasjon

25. mai kl. 18.15 Konfirmasjonsavslutning med pizza i Kyrkjelydshuset