Aukra sokn

header photo

Konfirmasjon i Aukra

Ønskjer du å konfirmere deg i Aukra våren 2019?

Konfirmasjonsundervisninga i Aukra tek til i august, og du kan melde deg på konfirmasjonsundervisninga allereie no!

Kyrkjelyden i Aukra ønskjer velkomne til eit fint år med samlingar, konfirmantleir på Bjørnsund, konfirmantcup saman med konfirmantane i Midsund og Sandøy, deltaking i Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, deltaking i gudstenester og heimebesøk hos familiar i kyrkjelyden! 

Om du har spørsmål til konfirmasjonsundervisninga, kontakt Kristian Finn Risung, Sokneprest i Aukra, tlf 71171545/kristian.finn.risung@aukra.kommune.no eller Evy Marie Tofte, tlf  93681781/ evy.marie.tofte@aukra.kommune.no.

Påmelding til konfirmasjon

Foreldre / Føresette