Menu

Aukra kyrkjelyd

AUKRA KYRKJE


Slik går du fram når du skal førehandsstemme digitalt

Slik forhåndsstemmer du digitalt

Er du medlem i Den norske kyrkja og er 15 år eller eldre i 2023, har du stemmerett i kyrkjevalet. 

Frå 10. august til 6. september kan du førehandsstemme digitalt på nettet. Slik går du fram:

 1. Gå til kyrkjevalet.no og trykk på «Stem digitalt». Logg inn med BankID eller annan elektronisk id.
 2. Du vil få oversikt over dei vala du har stemmerett i. Trykk på det valet du ønskjer å stemme i.
 3. Merk av stemmesetelen til den lista du vil stemme på.
 4. Gjer eventuelle endringar på stemmesetelen: 
  1. Du kan levere stemmesetelen utan å gjere endringar. Kandidatar som står øvst på lista med utheva skrift får stemmetillegg. Alle andre på lista får éi stemme kvar.
  2. Du kan gi inntil tre kandidatar personstemme ved å sette merke ved namnet  til kandidaten. Ved val til bispedømmeråd kan du gi di stemme til inntil tre kandidatar frå andre lister.
  3. Ved val til sokneråd med berre éi liste kan du skrive opp inntil tre valbare personar i soknet. Personane må vere medlemmar av Den norske kyrkja og vere 18 år eller eldre i 2023.  
 5. Sjå over stemmesetelen før du trykker "bekreft stemma".
 6. Gjenta prosedyra for å stemme i andre val du har stemmerett i.
 7. Dersom du ønskjer, kan du sjekke at stemma er registrert med verifikasjonskode og eigen verifikasjonsapp.