Menu

Aukra kyrkjelyd


Det er her lagd ut ei valliste for kandidatar til soknerådet, og det er no anledning til supplerande nominasjon fram til  5. juni. Kyrkjeval/soknerådsval i Aukra blir avhalde 9. september 2019.
(klikk her)    VALLISTE   (klikk her)

Vi treng fleire kandidatar, så ta kontakt ved leiar, eller ta kontakt med kyrkjekontoret.

Sjå også www.kirkevalget.no for nærare informasjon.

Kyrkjelyden i Aukra har gått inn på eit nytt misjonsprosjekt. Vi vil støtte Misjon Uten Grenser sitt arbeid i Moldova, nærmare bestemt i ein liten landsby som heiter Cantemir. Les meir om dette på infoskriv
Sjå også nettsida https://www.misjonutengrenser.no/

I den anledning har vi også starta opp klesinnsamling til dette formålet. Sjå meir på infoplakat vi har laga til.
 

Gudstenester

Friluftsdag på Julsundet
Søndag 26. mai, Friluftsgudsteneste på Julsundet
Kl 12.00 Gapahuk nedenfor Lauvåsen (ved tursti)
Samarbeid med Julsundsmarkas venner og
Aukra kommune. Opning av tursti og aktivitetar etter gudstenesta.            Sjå informasjon her.

Torsdag 30. mai, Kristi himmelfartsdag
Kl. 11.00 i Aukra kyrkje

Dåp

Søndag 9. juni, Pinsedag
Kl 18.00 i Aukra kyrkje

Dåp
Bursdagsfest for kyrkja etter gudstenesta

Søndag 16. juni, Treeinighetssøndag
Kl 11.00 i Aukra kyrkje

Dåp
Utdeling av "Bibel for born" til 6-åringar (fødd 2013)
Årsmøte for kyrkjelyden etter gudstenestaVi prøver stort sett å få til kyrkjekaffi etter kvar gudsteneste, og ofte også noko å bite ti. Velkomen!

Sjå full oversikt for datoar i 2019 her.

Trusopplæring
 

 

 

 
VI ØNSKJER Å KOME I KONTAKT MED PERSONAR SOM ER INTERESSERT I Å HJELPE TIL MED VÅRT ARBEID RETTA MOT BARN OG UNGE I KYRKJELYDEN. DET VERE SEG UNGDOMMAR ELLER GODT VAKSNE, OG MED LITE ELLER MYKJE ERFARING.

VI TRENG OGSÅ FLEIRE TIL Å HJELPE TIL ULIKE ROLLER OG OPPGÅVER I KYRKJA PÅ GUDSTENESTER.

TA KONTAKT MED OSS FOR EIN PRAT !

DIAKONI OG ymse

Tysdagskaffi
Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar
Tysdagar kl 11:30 - 13:30 på "kvardagsveker".

Det blir sett opp plakat ved veg når det er opent.

 

 

 FELLES MØTEKALENDER, 1. HALVÅR 2019
Her er felles møtekalender for kyrkje og bedehus samt noko anna. Klikk her for å opne pdf-fila.

alt

 

Du kan alltid nå oss via kyrkjekontoret@aukra.kommune.no eller tlf 71171540
Sjå også under fanene tilsette og sokneråd for kontaktinformasjon direkte til stab og sokneråd i Aukra.


Opningstider for Kyrkjekontoret:
Mandag, onsdag, torsdag kl 10-12
Tysdag kl 12-14

 

Vi er nok også til stades utanom dei oppsette tidene, og er døra open, er de hjarteleg velkomen innom!