Menu

Aukra kyrkjelyd

Vi har fått nytt telefonnummer!   468 40 719 måndag -fredag  kl 10-14 

 

KONSERT MED WAYOH 15. JANUAR

KONSERTEN MED WAYOH 15. JANUAR I AUKRA KYRKJE ER AVLYST.

NY DATO KJEM OM IKKJE SÅ LENGE.

tysdagskafé

Varmt i koppen, varm i kroppen - på kyrkjelydshuset er det råd for det meste.
Ingen vits i å site heime eller

å gå ute å fryse

Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar. Vi spanderar!

Neste opningsdag

18. januar*

*Avhengig av gjeldande restriksjonar/smittevernKvar tysdag frå kl 11:30 - 13:30. 
Det blir sett opp plakat ved vegen når det er ope.

 

 

 

 

Kode B

lysvaken

bilete frå Undretur 2021

siste nytt FRA CANtEMIR


Frå bispevisitas 6. juni 2021

Ny soknerådsleiar

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år.