Menu

Aukra kyrkjelyd

Vi har fått nytt telefonnummer!   468 40 719 måndag -fredag  kl 10-14 

Undretur 28. oktober

Undreturen

De skal innom 7 postar og skal sjå på døypefonten, alteret, alterringen. Kyrkjeskipet, teikne/leikekassa, orgelet og preikestolen.

 

 

Det er viktig for ungane å bli kjent med kyrkja si og at det er lett å kjenne att det som skjer i ei gudsteneste.

 

 

Utdeling av 4 årsboka

 

 

Vennlegst møt opp 10.30 så vi får skrive namn i boka.

 

Har de spørsmål til opplegget ta kontakt med Trusopplærar

 

Evy Marie Tofte

468 39 470

evy.marie.tofte@aukra.kommune.no

 

 

 

 

p

 

bilete frå Undretur 2017

gudstenesteplan 2021

siste nytt FRA CANtEMIR


KONFIRMASJOn

 18. OG 25. SEPTEMBER helsing   AUKRA SOKNERÅD

Frå bispevisitas 6. juni 2021

Ny soknerådsleiar

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år. 

                    Diakoni og ymse

 

Varmt i koppen, varm i kroppen - på kyrkjelydshuset er det råd for det meste.
Ingen vits i å site heime eller gå ute å fryse

Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar. Vi spanderar!

frå og med 24. august 2021


Kvar tysdag frå kl 11:30 - 13:30. 
Det blir sett opp plakat ved vegen når det er ope.