Menu

Aukra kyrkjelyd

Det er problem med utgåande samtaler frå kyrkjekontoret. Vi kan motta, men ikkje ringe ut.

gudstenesteplan 2021

NB. ENDRING I SAMBAND MED KR. HIMMELFART! 

13. MAI - ER AVLYST PÅ ORTEN!!

DET BLIR GUDSTENESTE I AUKRA KYRKJE KL 11

Frå bispevisitas gudsteneste 6. juni 2021

SISTE FØR SOMMARFERIEN ER 22. JUNI

siste nytt FRA CANDEMIR

  FASTEAKSJONEN

Vi samla inn kr 14 915,-

Dei som har "kjøpt" belønning har fått melding pr. epost.  Tusen takk for støtta!

Ny soknerådsleiar

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år. 

GJe ei gåve

Diakoni og ymse

Varmt i koppen, varm i kroppen - på kyrkjelydshuset er det råd for det meste.
Ingen vits i å site heime eller gå ute å fryse

Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar

Vi spanderar!
Kvar tysdag frå kl 11:30 - 13:30. 

Det blir sett opp plakat ved vegen når det er opent.

 

 

 

KONFIRMASJONAR 2021

 18. OG 25. SEPTEMBER helsing   AUKRA SOKNERÅD


kontakt oss