Menu

Aukra kyrkjelyd

Vi har fått nytt telefonnummer!   468 40 719 kl 10-14 mån-fre

gudstenesteplan 2021

siste nytt FRA CANtEMIR

mørkegjemsel 5. oktober   

kl. 19.30-22.00

For alle som er 13 og 14 år i 2021

Bibelsmugling for 13 åringar. På denne samlinga får vi eitt innblikk i korleis det er i land kor kristne vert forfulgt.

Vi legg spesielt vekt på Nord Korea som igjen er øvst på lista over landa kor det er farligst å vere kristen.

På samlinga møtast vi innerst i Skogvegen, før vi tek turen opp i skogen for å ha gjemsel.

Sjølve opplegget går ut på å smugle bibelvers frå Noreg til Nord-Korea. Midtveis er det grensevakter med lommelykter klare til å sette dei i fengsel.

Det er to lag eller fleire lag som konkurerar om å få flest bibelvers over grensa.

 

MELD DEG PÅ HER

Max antall 60

Antall i kyrkja er 50 nede og 10 på galleriet. Hugs 1 meter avstand!


KONFIRMASJOn

 18. OG 25. SEPTEMBER helsing   AUKRA SOKNERÅD

Frå bispevisitas 6. juni 2021

Ny soknerådsleiar

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år. 

                    Diakoni og ymse

 

Varmt i koppen, varm i kroppen - på kyrkjelydshuset er det råd for det meste.
Ingen vits i å site heime eller gå ute å fryse

Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar. Vi spanderar!

frå og med 24. august 2021


Kvar tysdag frå kl 11:30 - 13:30. 
Det blir sett opp plakat ved vegen når det er ope.