Menu

Aukra kyrkjelyd


Årsmelding og rekneskap for Aukra sokn 2023

Årsmelding og rekneskap for Aukra sokn kan du lese ved å trykke på bildet under.

                                             


 

Kyrkjelydspedagog / trusopplærar i Aukra sokn, 50 % fast stilling

Aukra kyrkjelege fellesråd har ledig 50 % fast stilling som kyrkjelydspedagog / trusopplærar i Aukra sokn. Stillinga omfattar i første omgang oppgåver og ansvar for kyrkjeleg undervisning for barn og unge 0 – 18 år etter vedteken trusopplæringsplan. Planen står framfor revisjon i høve til nyleg vedteken Plan for kirkelig undervisning og læring i Den norske kyrkja.

Arbeidsoppgåvene består i hovudsak i å planlegge og gjennomføre kyrkjeleg undervisning og læring retta mot barn og ungdom, ta del i konfirmantarbeidet og rekruttere, motivere og følgje opp frivillige medarbeidarar. Noko kvelds- og helgearbeid inngår i stillinga.

Du bør ha relevant høgare utdanning med vekt på kristendom og pedagogikk, erfaring frå og interesse for arbeid med barn og unge og erfaring frå frivillig kyrkjeleg arbeid. Søkar må være medlem av Den norske kyrkja.

Vi vil legge vekt på at du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner i møte med barn og unge og at du er initiativrik, fleksibel og løysingsorientert. Du må ha evne til å arbeide både sjølvstendig og i team og å skape gode relasjonar. Du må også ha god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne og grunnleggande datakunnskap.

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og kontor i kontorfellesskap på Aukra kyrkjelydshus. Tilsetting og løn i samsvar med gjeldande avtaleverk for kyrkjeleg sektor, og med pensjonsordning i KLP. Tilfredsstillande politiattest må kunne leggast fram ved tilsetting, jf. Trussamfunnslova § 20

Høyrest dette interessant, ut vil vi gjerne høyre frå deg. Søknad med vitnemål og attestar kan sendast elektronisk via www.kirkejobb.no eller direkte til kyrkjekontoret@aukra.kommune.no. Søknadsfristen er 28.06.2024.

Har du spørsmål om stillinga bed vi deg ta kontakt med leiar i Aukra sokne- og fellesråd Erlend Melby, e-post erlend.melby@korsvikbakken.com, tlf. 922 20 253 eller fung. kyrkjeverje Max Ingar Mørk, e-post max.mork@aukra.kommune.no, tlf. 951 85 921.