Menu

Aukra kyrkjelyd

Vi har fått nytt telefonnummer!   468 40 719 måndag -fredag  kl 10-14 

bilete frå Undretur 2021

siste nytt FRA CANtEMIR


Frå bispevisitas 6. juni 2021

Ny soknerådsleiar

Eva-Beate Opskar Nybø overtek rolla som soknerådsleiar.

Me takkar Svein Løwe for flott innsats over fleire år. 

 Diakoni og ymse

 

Varmt i koppen, varm i kroppen - på kyrkjelydshuset er det råd for det meste.
Ingen vits i å site heime eller gå ute å fryse

Kom innom kyrkjelydshuset til kaffi og vaflar. Vi spanderar!

frå og med 24. august 2021


Kvar tysdag frå kl 11:30 - 13:30. 
Det blir sett opp plakat ved vegen når det er ope.