Menu

Aukra kyrkjelyd

Kontaktinformasjon

Aukra sokn:

Aukra sokn, Skogvegen 1 A, 6480 Aukra
kyrkjekontoret@aukra.kommune.no     

Tlf 71171540  

 

 

Stab
Sokneprest:Kristian Finn RisungEpost 97 00 79 90
Kyrkjeverje:​Elizabeth Stewart SøvikEpost

90 83 81 55

 

Trusopplærar:Evy Marie Tofte Epost 93 68 17 81
Kantor:Robert CoatesEpost47 44 34 46
Kyrkjetenar og kyrkjegardsarbeidar:
Nils Lykkeslet Sætherepost90 91 53 18
Geir Ove Tangenepost92 80 41 29
Klokkarar
Peder Nedrelidepost  48 15 63 66 
Svein Løweepost93 43 18 40
Ann Ingeborg Julnesepost47 26 46 69

Kyrkjebladet:

Redaktør: Else Marie Coates elsemarie.lervik@robertcoates.org Tlf. 93467223    

E-post: kyrkjebladet.aukra@gmail.com 

Utleige

Utleigeprisar for KLH.

 

Vedtatt i kyrkjeleg fellesråd, sak SFR 06/2019, 19.03.2019

 

Storsal/lillesal m/kjøkken:        kr. 2300,- pr dag /

                                                     kr. 500,- pr time

Storsal/lillesal u/kjøkken:         kr. 1000,- pr dag /                                                                   kr. 350,- pr time

 

Prisane pr time gjelder tida frå og med arrangementsførebuing til og med rydding/vasking.