Menu

Aukra kyrkjelyd

Utleige

Utleigeprisar for Kyrkjelydshuset

 

Vedtatt i kyrkjeleg fellesråd, sak SFR 06/2019, 19.03.2019

 

Storsal/lillesal m/kjøkken:        kr. 2300,- pr dag / kr. 500,- pr time

Storsal/lillesal u/kjøkken:         kr. 1000,- pr dag / kr. 350,- pr time

 

Prisane pr time gjeld tida frå og med arrangementsførebuing til og med rydding/vasking.

Det kan også gjerast avtale om innleigd hjelp i samband med minnesamvær. Dette kostar kr. 2000,- pr. arrangement.

 

Reglement ved utleige (trykk her) 

 

Gravferd

Vi utfører gravferd på tysdagar og fredagar kl. 11.30 og/eller kl 14.30

 

Det er også mogeleg å reservere kyrkjelydshuset for minnesamvær.

Festeavgift:

Første 30 år er gratis. Etter dette fakturerast det kr. 1000,- kvart tiande år.

For spørsmål om graver og anna som gjeld gravplassen, ta kontakt med:

Evy Marie Tofte på telefon 468 39 470 eller på epost

kyrkjekontoret@aukra.kommune.no

 

Vedtekter for Aukra kyrkjegard (trykk her)