Menu

Aukra kyrkjelyd

Utleige

Utleigeprisar for KLH.

 

Vedtatt i kyrkjeleg fellesråd, sak SFR 06/2019, 19.03.2019

 

Storsal/lillesal m/kjøkken:        kr. 2300,- pr dag /

                                                     kr. 500,- pr time

Storsal/lillesal u/kjøkken:         kr. 1000,- pr dag / kr. 350,- pr time

 

Prisane pr time gjelder tida frå og med arrangementsførebuing til og med rydding/vasking.

 

Reglement ved utleige

 

Gravferd

Vi utfører gravferd på tysdagar og fredagar kl. 11.30 og eller kl 14.30

 

Det er også mogleg å reservere kyrkjelydshuset for minnesamvær.

Festeavgift:

Første 30 år er gratis. Etter dette faktureres det kvart tiande år med kr 1000,-

For spørsmål angåande gravplass, øversikt og annet angåande gravplassen, ta kontakt med:

Evy Marie Tofte 46839470 eller på epost

kyrkjekontoret@aukra.kommune.no

 

Vedtekter for Aukra kyrkjegard