Menu

Aukra kyrkjelyd

Treng kyrkja frivillige?

"Dei frivillige i Aukra kyrkje, og alle andre kyrkjer i verda, er berebjelka i kyrkja. Kyrkja treng dei som vil være med å gjera noko. Kyrkja har alltid trengt dei. Ikkje berre det, men kyrkja ER dei frivillige. Kyrkje betyr fellesskap. Fellesskapet er basert på eit ønskje og eit behov for å høyra saman med nokon. Den dagen kyrkja berre har ansatte, er det ikkje lenger eit fellesskap og den dagen er det ikkje lenger ei kyrkje.

Men vi trur ikkje den dagen kjem. Vi er inne i ei tid kor fellesskap og sosialisering er viktige verdier. Mange er lei av å føle seg åleina eller einsam. Anten det er einsamheten vi opplevar som enkeltindivid eller den einsamheten vi kan oppleve som familie".

Kristian Finn Risung, sokneprest i Aukra.