Aukra sokn

header photo

Kyrkjetak i Kamerun

Aukra sokneråd har ingått avtale med NMS om innsamling av midlar til misjonsprosjeketet "Kyrkjetak i Kamerun" i tida juni 2015 til juni 2017. Soknet har som mål å samle inn 40 000 kroner til prosjektet i året.

For gåver til prosjektet:

Kontonr. 82200285057

Kid: 000010280106561695

Det er også sett opp ei eiga bøsse til prosjetet i våpenhuset til Aukra kyrkje.

NMS er i arbeid med å lage nye heimesider til prosjektet, men generell informasjon om arbeidet til NMS kan de lese om på www.nms.no.