Menu

Aukra kyrkjelyd

MØTER I AUKRA SOKNE- OG FELLESRÅD

 

Møtedatoar og link til møteprotokollar
20192018
Møte 12. februarMøte 23. januar
Møte 19. marsMøte 27. februar
Møte 14. maiMøte 3. april
Møte 11. juniMøte 12. juni
Møte 3. septemberMøte 28. august
Møte 8. oktoberMøte 18. september
Møte 5. novemberMøte 16. oktober
Møte 3. desemberMøte 20. november
 Møte 4. desember
  

 

Arkivsaker

Det er for tida ingen saker lagt ut her. Kjem etter kvart ...